0(551) 865 0225
0(553) 333 0990


Drama Eğitimi

 

Drama Eğitimi’miz

Tiyatroman ailesi olarak profesyonel eğitim kadromuzun tecrübelerini çocuk ve yetişkinlerle paylaşacağı yaratıcı drama eğitimimizde amacımız; ezbere dayalı eğitim modeli içerisinde çocukları tekdüzelikten kurtarmak, onlara çevreleri ile empati kurma yeteneği katmak, kendileri ve dünya hakkında bilinç seviyelerini arttırmak , düş gücünü ve imgeleme yetilerini etkin şekilde devreye sokmalarını sağlamaktır.
Günümüz eğitim sisteminde çocuklarımız yaşadıkları not ile değerlendirilme kaygısıyla özgür bir öğrenim gerçekleştirememekte ve böylelikle düş dünyalarını sınırlamaktadırlar. Bizlerin yaratıcı drama eğitimi ile öncelikli hedefi onlara değerlendirilme, eleştirilme, yanlış yapma kaygısından uzak özgürce öğrenme fırsatı tanımaktır. Drama eğitimi çocukların zihinsel, sosyal, dilsel, duygusal ve psikomotor gelişimini desteklemekle birlikte aralarındaki iletişimi güçlü kılmakta, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini pekiştirmekte, problem çözme becerilerini geliştirmekte ve belki de en mühimi olan bağımsız düşünme ve karar verme yetilerini geliştirmektedir.
• 4-7 yaş arası drama eğitiminin önemi:
Bir eğitim yöntemi olarak dramanın amacı, çocuğun doğuştan var olan yaratıcılığını geliştirmektir. Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi yani çocuklara istenilen davranışların, alışkanlıkların ve tutumların kazandırılması için uygun eğitim tekniklerinden yararlanılması gerekmektedir. Drama, okul öncesi eğitime büyük katkılar sağlayan eğitim tekniklerinden biridir. Drama sayesinde çocuklar hem oyun oynamakta hem de olayları, kavramları ve durumları daha etkili bir şekilde öğrenmektedirler; bu yüzden dramanın çocuklara oyundan daha fazla yararının olduğu bilinmektedir.
• 7-12 yaş arası drama eğitiminin önemi:
Okul çağlarının başladığı bu yıllarda çocukların içinde bulunduğu eğitim modelleri ile henüz gelişmekte olan hayal gücü yetilerini sınırlamaya başladığımızı ifade edelim. Yaratıcı drama eğitiminin erken ergenlik dediğimiz bu dönemde oldukça büyük bir faydası olduğunu da ekleyelim. Bu büyük fayda empati yeteneğidir. Ergenlik öncesi bu kaygılı süreçte iletişim ve empati kurma becerilerini geliştirmek onların dünyayı ve kendilerini anlamalarında yardımcı olmak drama eğitiminin getirilerinin başında yer alır. Hayal gücünü geliştirerek belirli kalıp yargılardan çocuğu kurtaracak olan ise yine bu yaratıcı eğitim modelidir.
• 18 yaş üzeri drama atölyemiz:
Yetişkinlere yönelik yaratıcı drama atölyemiz hayatın günlük sıkıntılarından uzaklaşmak ve tüm bu stresli yoğunluğun arasında bir nefes almak isteyen on sekiz yaş üzeri bireyler için oluşturulmuş bir atölyedir. Yapacağımız çalışmalar sayesinde birey iş stresinden uzaklaşacak, uyum, güven, empati, öz saygı geliştirmek gibi beceriler edinecek; bunun yanı sıra farklı bakış açıları geliştirmek kazanımına da sahip olacaktır. Yalnızca çocuklarda değil aynı zamanda yetişkinlerde de iletişim kolaylığı sağlayan bu atölye iletişim yüzünden yaşanılan bir çok farklı sorunun da önüne geçilmesinde de etkili olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*